Oskars Bērziņš, Latvijas Universitāte

Narkotisko vielu lietošanas saistība ar bērnības attiecībām ar tēvu

Darba vadītāja: Dr.psych. Ieva Stokenberga

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp narkotisko vielu lietošanu un bērnības attiecību pieredzi ar tēvu, kā arī noskaidrot atšķirības šo attiecību novērtējumā starp indivīdiem, kuri lietojuši vairākas narkotiskās vielas un tiem, kuri lietojuši tikai marihuānu.

Pētījuma izlase sastāv no 369 respondentiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no kuriem 64 indivīdi nav lietojuši nekādas narkotiskās vielas, 117 indivīdi lietojuši tikai marihuānu un 188 indivīdi lietojuši vairākas narkotiskās vielas.

Bērnības attiecību ar tēvu novērtēšanai tika izmantotas četras apakšskalas no aptaujas par tēva klātbūtni – FPQ (Father Presence Questionnaire: Krampe & Newton, 2006), un dalībniekiem tika jautāts par viņu pieredzi ar astoņu dažādu narkotisko vielu lietošanu.

Tika noskaidrots, ka zemāk novērtēta bērnības attiecību pieredze ar tēvu visās skalās saistīta ar augstākiem lietošanas rādītājiem visām aplūkotajām narkotiskajām vielām. 34 no 40 aplūkotajām korelācijām uzrādīja statistiski nozīmīgu saistību.

Četrās no piecām attiecību aptaujas skalām tika novērotas statistiski nozīmīgi zemākas vidējās vērtības dalībniekiem, kuri lietojuši vairākas narkotiskās vielas, salīdzinot ar abām pārējām grupām, bet netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dalībniekiem, kuri lietojuši marihuānu, un dalībniekiem, kuri nav lietojuši narkotiskās vielas. 

Atslēgas vārdi: narkotikas, psihotropas, lietošana, bērnība, attiecības, tēvs

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .