Gatis Upesleja, Rīgas Stradiņa universitāte

Fiziskās Es – koncepcijas saistība ar fizisko pašefektivitāti un vērtībām profesionāliem un neprofesionāliem sportistiem, un tiem, kuri nenodarbojas ar sportu

Darba vadītāja: Jeļena Ļevina

Šī darba mērķis bija noskaidrot fiziskās Es koncepcijas saistību ar fizisko pašefektivitāti un vērtībām profesionālo, neprofesionālo sportistu un to dalībnieku vidū, kuri nenodarbojas ar sportu. Pētījuma papildmērķis bija veikt fiziskās Es – koncepcijas aptaujas un fiziskās pašefektivitātes aptaujas adaptācijas pirmo posmu. Pētījuma galvenie jautājumi ir kāda ir saistība starp fiziskās Es koncepcijas aptaujas, fiziskās pašefektivitātes aptaujas un vērtībām visās grupās, kā arī, vai nodarbošanās ar sportu, fiziskā pašefektivitāte un vērtības ļauj prognozēt fizisko Es koncepciju. Pētījumā piedalījās 159 respondenti, no kuriem 56 (35%) ir vīrieši un 103 (65%) ir sievietes. Sportisti pārstāv dažādus sporta veidus, piemēram, basketbols, hokejs, vieglatlētika. Katram respondentam tika piedāvāts aizpildīt fiziskās Es koncepcijas aptauju (The Physical Self Description Questionnaire, PSDQ, Marsh, 1996; adaptāciju latviešu valodā ir veikuši Upesleja, Ļevina, Mārtinsone, 2017), fiziskās pašefektivitātes aptauju (Self Effifacy to Regulate Exercise Questionnaire, Bandura, 1997; adaptāciju latviešu valodā veic Upesleja, Ļevina, Mārtinsone, 2017, RSU) un vērtību sarakstu (izveidoja Upesleja, Ļevina, 2017).

Pēc iegūtajiem pētījuma rezultātiem varēja secināt, ka pastāv vairākas pozitīvas saistības visās grupās. Profesionālo sportistu grupā rezultāti uzrāda statistiski nozīmīgu pozitīvu saistību starp fiziskās Es koncepcijas skalu “Ķerrmeņa masa/tauki” un fiziskā pašefektivitāte. Neprofesionālo sportistu grupā rezultāti uzrāda statistiski nozīmīgu saistību starp fiziskās Es koncepcijas skalām “Darbība”, “Izskats”, “Ķermeņa masa/tauki”, “Koordinācija”, “Sports”, “Spēks”, “Vispārīgs fiziskais” un fizisko pašefektivitāti. Grupā, kuri nenodarbojas ar sportu, rezultāti uzrāda statistiski nozīmīgu pozitīvu saistību starp “Darbība” un fiziskās spējas kā vērtību.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .