Ilze Medne

Mākslas psiholoģija - Personības faktori un ar mākslu saistīta pieredze kā prognozētāji estētiskajam vērtējumam abstraktu un reprezentatīvu gleznu gadījumā


Katrīna Žaltkovska

Laimes programma - laimes stratēģijas


Veronika Leja

Viltus atmiņu ietekme uz liecinieku liecībām


Kristīne Šneidere

"Dīza/Rēdigera - Makdermotas paradigmas" adaptācija Latvijā


Diāna Gavrikova

Stresa situāciju pārvarēšanas stratēģiju un personības pamatiezīmju saiknes izpēte vecāko klašu skolēniem


Anna Semenyuk

Pamata uzskati un sociāli-psiholoģiskā adaptivitāte vecāko klašu skolēniem, kuri ir audzināti atšķirīgos sociālos apstākļos


Ieva Melne

Personības iezīmes, uztvertais sociālais atbalsts un pašefektivitātes izjūta cilvēkiem ar un bez hroniskām slimībām


Žanna Vinogradova

Attieksmju pret azartspēļu atkarību izpēte ar implicītām metodēm un pašnovērtējuma procedūrām "problemātiskiem spēlētājiem" un "ne-spēlētājiem"


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .