Žanna Vinogradova, Baltijas Starptautiskā akadēmija

Attieksmju pret mobilā tālruņa izmantošanu braukšanas laikā izpēte ar implicītām metodēm un pašvērtējuma procedūram

Darba vadītāja: Dr.psych. Irina Plotka

Attieksmju pret autovadīšanu izpēte pielietojot implicītas metodes (Implicīti Asociatīvo testu, IAT), kā arī to atbilstība ar eksplicītām (pašnovērtējuma procedūrām) mūsdienu pētījumos praktiki nav sastopama. Pētījuma mērķis – izpētīt attieksmes pret mobilo telefonu izmantošanu autovadīšanas laikā, pielietojot  IAT eksperimentālās procedūras un pašnovērtējuma procedūras.

Pētījuma jautājumi:  (1) Vai eksistē saikne attieksmju mērījuma rezultātos pret mobilo telefonu izmantošanu autovadīšanas laikā, pielietojot IAT eksperimentālo procedūru un Es-koncepta IAT?  (2) Vai eksistē mērījumu rezultātu atbilstība attieksmēm pret mobilo telefonu izmantošanu autovadīšanas laikā, kas iegūti ar IAT eksperimentālās procedūras un pašnovērtējuma procedūras palīdzību?  (3) Vai eksistē saikne attieksmju mērījumu rezultātos pret mobilo telefonu izmantošanu autovadīšanas laikā, kas izmērīti ar IAT eksperimentālās procedūras un  personības raksturiezīmju aptaujas (ZKPQ-50-CC) palīdzību?  Dalībnieki: 69 autovadītāji, kuriem ir autovadītāja tiesības – B kategorija, vecumā no 21 līdz 59 gadiem (M=42, SD=9,018). Autovadīšanas pieredze līdz 7 gadiem – 11 dalībniekiem un pieredze 7 gadi un vairāk - 58 dalībniekiem. Pētījuma metodikas: implicītie mērījumi – IAT eksperimentālā procedūra, kas tika izveidota pamatojoties uz divu kategoriju Implicīto Asociatīvo testu un Es – koncepta IAT eksperimentālā procedūra, kas tika izveidota, pamatojoties uz  divu kategoriju Implicīto Asociatīvo testu. Eksplicītie mērjumi: pašnovērtējuma aptauja „Attieksmju pret mobilo telefonu lietošanu autovadīšanas laikā mērījumu skala”(Vinogradova, Smirnova, 2016) un adaptētā Personības raksturiezīmju  aptauja ZKPQ-50-CC (Aluja, Rossier,  García,  Angleitner, Kuhlman & Zuckerman, 2006). Rezultāti. (1) Pētījuma izlasē dalībnieku grupā (n=25) ar augstu trauksmes līmeni dotā saikne tika konstatēta.  (2) Tika konstatēta negatīva korelācijas saikne starp mērījumiem, kuri iegūti ar IAT eksperimentālās procedūras palīdzību un pašnovērtējuma procedūru, dalībnieku grupā (n=22) ar zemu agresivitātes līmeni. (3) Tika konstatēta negatīva korelācijas saikne starp IAT eksperimentālās procedūras mērījumu rezultātiem un „ impulsivitāti” dalībnieku grupā (n=18) līdz 33 gadiem.  Pētījuma rezultātus varētu izmantot dažādi psiholoģiskie dienesti, izstrādājot psihokorekcijas un izglītojošas programmas.

 Atslēgas vārdi: attieksme pret autovadīšanu, eksplicītie, implicītie mērījumi

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .