Krista Lemberga, Latvijas Universitāte

Sacensību trauksmes saistība ar sportisko sniegumu treniņos un sacensībās skeletonā un kamaniņu sportā

Darba vadītājs: Ph.D. Ģirts Dimdiņš

Pētījuma mērķis bija izpētīt trauksmes pirms sacensībām saistību ar sniegumu tajās salīdzinājumā ar trauksmi pirms treniņiem un sniegumu tajos, noskaidrot, kāda ir sportistu trauksmes saistība ar sacensību pieredzi, kā arī izpētīt iespējamās atšķirības gan sportistu trauksmē pirms treniņiem un sacensībām, gan sportiskajā sniegumā treniņos un sacensībās. Sacensību trauksme tika mērīta retrospektīvi ar Pārskatītās Sacensību trauksmes kā stāvokļa aptauju – 2 (Revised Competitive State Anxiety Inventory–2, Cox, Martens, & Russell, 2003), kas sacensību trauksmi mēra somatiskās trauksmes, kognitīvās trauksmes un pašpārliecinātības apakšskalās. Sportiskā snieguma noteikšanai sportistu treneri aizpildīja anketu, subjektīvi novērtējot atlētu sniegumu Likerta skalā. Pētījumā piedalījās 49 elites klases sportisti no Latvijas (n=31) un Ukrainas (n=18) pieaugušo un junioru izlasēm.

Latviešu grupā tika konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp pašpārliecinātības un snieguma saistību treniņos un pašpārliecinātības un snieguma saistību sacensībās. Latviešu sportistu grupā treniņu situācijā visu sacensību trauksmes apakšskalu rādītāji uzrādīja statistiski nozīmīgas saistības ar sacensību pieredzes ilgumu – negatīvas ar kognitīvo un somatisko trauksmi, bet pozitīvas ar pašpārliecinātību. Sacensību situācijā šai pašai grupai tika novērota statistiski nozīmīga saistība starp sacensību pieredzes ilgumu un kognitīvo trauksmi. Netika konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības ne sacensību trauksmes apakšskalās, ne sniegumā starp treniņiem un sacensībām.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .